Hizmetlerimiz

HizmetlerimizDolfen’in faaliyetlerinin çok büyük bir bölümü ulaştırma sektörüne yöneliktir. Aşağıda sıralanan çalışmalar, Dolfen’de gerçekleştirilen ve şimdiye kadar çoğunluğu kıyı-liman mühendisliğine hitap etmiş olan uygulamalardır.

Yatırım Projelerinin Fizibilite Çalışmaları


• Teknik ve ekonomik fizibilite,

• Finansal analiz,

• Risk analizi,

• Çevresel değerlendirmeler.


Mühendislik Tasarımları (kara ve deniz yapıları)


• Genel tasarım,

• Planlama,

• Jeoteknik ve temel değerlendirmeleri,

• Yapısal tasarım, altyapı-mimari-çevre yapıları tasarımı.


Teknik Danışmanlık


• Teknoloji transferine aracılık,

• Bağımsız denetim çalışmaları,

• Mevcut yapılarda yapısal kontrol ve rehabilitasyon,

• Kıyı düzenlemesi ve kıyı koruma çalışmaları.


ÇED Danışmanlığı


• Çevresel etkilerin araştırılması,

• İlgili laboratuvar analizleri ve raporlama,

• ÇED raporlarının hazırlanması ve ilgili kurumlarda onay takibi.


Saha Araştırmaları


• Jeoteknik, jeolojik ve hidrojeolojik araştırmalar,

• Topoğrafik, batimetrik ve sualtı araştırmaları,

• Hidrolojik ve sismik araştırmalar,

• Yapısal sörveyler.


Matematiksel ve Fiziksel Modelleme


• Fiziksel model için laboratuvar ortamının oluşturulması, ilgili model deneyleri ve raporlama,

• Limaniçi çalkantı, kirlilik ve kumlanma matematiksel model uygulamalarının yapılması ve raporlama,

• Yapılmış olan model çalışmalarının yorumlanması.


İhale Danışmanlığı


• İhale ön yeterlilik çalışmaları,

• İhale şartnamesi, ilgili çizim-metraj-spesifikasyonların hazırlanması,

• İhale evrakının ve gerekli diğer formalitelerin hazırlanması,

• İhale sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar.


Yapım Danışmanlığı


• Yatırımcı ile yapımcı arasında gerekli ilişkilerin kurulup yönlendirilmesi,

• Süreç izleme çalışmaları,

• Yapımcının çalışmalarının kontrol edilmesi,

• Gerekli raporlamalar.

 

 


« Geri »