Hakkımızda

Hakkımızda

Dolfen’in faaliyetleri ulaştırma, turizm, tarım, çevre ve enerji sektörlerine yöneliktir. Aşağıda sıralanan çalışmalar, Dolfen’de gerçekleştirilen ve şimdiye kadar çoğunluğu kıyı-liman mühendisliğine hitap etmiş olan uygulamalardır.

 

Yatırım Projelerinin Fizibilite Çalışmaları

 • - Teknik ve ekonomik fizibilite
 • - Finansal analiz
 • - Risk analizi
 • - Çevresel değerlendirmeler

Mühendislik Tasarımları (Kara ve deniz yapıları)

 • - Genel tasarım
 • - Planlama
 • - Jeoteknik ve temel değerlendirmeleri
 • - Yapısal tasarım, altyapı-mimari-çevre yapıları tasarımı
 • - Kıyı düzenlemesi ve kıyı koruma çalışmaları
 • - Güçlendirme projeleri

Teknik Danışmanlık

 • - Teknoloji transferine aracılık
 • - Bağımsız denetim çalışmaları
 • - Mevcut yapılarda yapısal kontrol ve rehabilitasyon
 • - Kıyı düzenlemesi ve kıyı koruma çalışmaları
 • - Denizden su alma ve deşarj projeleri
 • - ÇED ve İmar Danışmanlığı
 • - ÇED raporlarının hazırlanması ve ilgili kurumlarda onay takibi
 • - İmar planlarının hazırlanması ve ilgili kurumlarda onay takibi

Saha Araştırmaları

 • - Jeoteknik, jeolojik ve hidrojeolojik araştırmalar
 • - Topografik, batimetrik ve sualtı araştırmaları
 • - Hidrolojik ve sismik araştırmalar
 • - Yapısal sörveyler

Matematiksel ve Fiziksel Modelleme

 • - Fiziksel model için laboratuvar ortamının oluşturulması, ilgili model deneyleri ve raporlama
 • - Limaniçi çalkantı, kirlilik ve kumlanma matematiksel model uygulamalarının yapılması ve raporlama

İhale Danışmanlığı

 • - İhale ön yeterlilik çalışmaları
 • - İhale şartnamesi, ilgili çizim, metraj ve spesifikasyonların hazırlanması
 • - İhale evraklarının hazırlanması

Yapım Danışmanlığı

 • - Projelerin takibi ve izleme çalışmaları
 • - Gerekli raporlamalar


2001 yılından beri çevre alanında hizmet veren şirketimiz Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları yürütmektedir. Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için gerekli şartları sağlayan kuruluşlara verilen “44 Nolu Yeterlilik Belgesi”ne sahiptir.

Şirketimiz (mülga) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından “Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ” hükümlerine göre Fizibilite-Modelleme Raporu hazırlamak üzere yetkilendirilmiş olup “13 Nolu Yetki Belgesi” ne sahiptir. Ayrıca şirketimizin PIANC üyeliği bulunmaktadır.

Dolfen teknik bir terim olarak, gemilerin yanaşması veya bağlanması için kıyıdan açıkta inşa edilen nispeten küçük yapılara verilen isimdir. Logomuzdaki mavi renk dolfenlerin bulunduğu deniz ve kıyıları simgelerken, aklıllı ve duyarlı iletişimi simgeleyen iki yunusu çevreleyen kare ise şirketimizin temeli olan mühendisliği göstermektedir.

Dolfen, 1995 yılında kurulmuş olan, “kıyı ve liman mühendisliği” alanında uzmanlaşmış bir mühendislik ve danışmanlık firmasıdır. Daimi teknik kadrosunda Kıyı-Liman Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri bulunan, proje bazında Jeoloji - Elektrik - Makina – Harita Mühendisleri ve Mimarlar gibi farklı teknik gruplarla işbirliği yapan firmamız, ayrıca akademik çevrelerle de yakın ilişki içerisindedir.

Dolfen, kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’deki kıyı yapılarının (genel olarak balıkçı barınakları, çekek yerleri, yat limanları, yük limanları, yolcu limanları, çeşitli amaçlı iskeleler, tersaneler, vb. yapıların) teknik tasarımlarının, onarım ve geliştirme projelerinin önemli bir kısmında imza sahibi olmuştur. Buna ek olarak Türkmenistan, Pakistan, Abhazya, BAE, Umman, Kamerun, Tunus, Libya, Ürdün, Suriye, Kuzey Kıbrıs ve İtalya´da uygulanmış mühendislik çalışmaları bulunmaktadır.

“Anahtar Teslim” Hizmet
Deniz turizmi ve ulaştırmasına hitap eden kıyı yapıları; yer seçiminden gerekli izin ve prosedürlerin izlenip sonuçlandırılmasına, ilgili ölçüm ve analizlerin yaptırılıp değerlendirilmesinden en uygun tasarım alternatiflerinin oluşturulmasına, ekonomik ve çevresel faktörlerin dikkate alınmasından işletme verimliliğine kadar bir dizi özel uzmanlık ve deneyim gerektiren zorlu bir süreç anlamına gelir. Dolfen, sektör yatırımcılarının bu sürecin en başından en sonuna kadar yanında, güvenilir, yenilikçi, ekonomik ve çevreci çözümler sunan bir adrestir. Aralarında T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Ulaştırma bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TCDD, çeşitli üniversitelerin olduğu kamu kurumları ve OMV POAŞ, Doğuş Holding, Erdemir, Safi Holding, Akkök Grubu, Polisan, Akdeniz Kimya ve Kiska İnşaat gibi büyük ve önemli şirketlerin bulunduğu müşteri portföyümüz, kalitemizin teminatıdır.

İhale Hazırlık Partneri
Yap-İşlet-Devret (YİD) tarzı büyük yatırım ihaleleri, onlara talip olan yatırımcıların teknik ve ekonomik yeterliliklerini tamamlayacak bir mühendislik ve estetik danışmanlık hizmeti eşliğinde yüksek puan ve "kazanan firma" liyakati getirir. Dolfen, eski ve yeni sektör yatırımcıları için, ihale hazırlıklarında deneyim ve titizlik demektir.

 

Top