Tag Engine
Paragon Teknoloji

Bu sitede Paragon Tag Engine System çalışmaktadır.

YAYINLAR

20Temmuz 2017 Bodrum-Kos Tsunami Saha Araştırması

A One-Line Numerical Model For Wind Wave Induced Shoreline Changes

A Performance-based Design Approach In Turkish Seismic Design Code For Port Structures

An Energetic Type Model For The Cross-shore Distribution Of Total Longshore Sediment Transport

An Experimental Study On The Cumulative Damage Development Of Rubble Mound Structures

Assessment, STrategy And Risk Reduction For Tsunamis In Europe

Balıkçılık Kıyı Yapıları Ve İhtiyaç Analizi Cilt 1

Balıkçılık Kıyı Yapıları Ve İhtiyaç Analizi Cilt 2

Benchmarking On Tsunami Currents With ComMIT

Blok Tipi Kıyı Yapılarının Dinamik Davranışında 1G Sarsma Deneyleri

Blok Tipi Rıhtım Duvarlar İçin Sismik Tasarım Yaklaşımları

Capacity Building In Tsunami Modelinh For The Aegean Sea Shorelines

Comparison of Laboratory Experimental Data to XBeach Numerical Model Output

Dalgakıran Kronman Duvarı Üzerine Bir Uygulama

Demand Forecasting For Yacht Tourism Planning In Turkey

Deniz Yapılarında Deprem Etkileri Ve 1999 Gölcük Depremi Örneği

Determination And Control Of Longshore Sediment Transport: A case Study

Dredged Material Management In Immersed Tube Tunnel Construction

Dünya Liman Örnekleri

Dynamic Response Of Block Type Quay Wall

Evaluation Of Coastal Risk At Selected Sites Against Eastern Mediterranean Tsunamis

Hydrography Of The Bosphorus Strait, And The Effects To Submarine Constructions

Impacts Of Climate Change On Coastal Structures And Planning Of Coastal Cities

Inter-model Analysis Of Tsunami-induced Coastal Currents

İstanbul Boğazı Akıntı Ölçümleri Ve İlk Veriler

İstanbul Boğazında Akıntı İklimi Çalışması

Itervention of Human Activities On Geomorphological Evolution Of Coastal Areas: Cases From Turkey

Kıyı Bölgesi Yönetimi Ve Türkiye Örneği

Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi

Kıyı Çizgisi Erozyonuna Karşı Çözüm Yöntemleri Ve Antalya Örneği

Kıyı Yapıları Planlama Ve Tasarım Teknik Esasları

Liman Yapıları Ve Demiryolu Köprüleri Deprem Yönetmeliğinde Performansa Göre Tasarım Yaklaşımı

Marmaris Yat Limanı İçin Dalga Çalışmaları

Measurement And Evaluation Of The Hydrodynamics And Secondary Currents In And Near A Strait Connecting Large Water Bodies—A field Study

Modelling Long Term Morphological Changes With XBeach: Case Study Of Kizilirmak River Mouth, Turkey

Monitoring Sediment Transport Processes At Manavgat River Mouth, Antalya Turkey

New Turkish Seismic Design Code For Port Structures: A Performance-based Approach

Oran Highway Revetment Design

Physical And Numerical Modeling Of Shoreline Evaluation Of The K?z?l?rmak River Mouth, Turkey

Present Status And Future Challenges In The Assessment And Mitigation Of Marine Hazards

Rapsodi Project

Relate The Earthquake Parameters To The Maximum Tsunami Runup

Responses Of The Strarified Flows To Their Driving Coditions-a Field Study

Risk Assessment And Design Of Prevention Structuresfor Enhanced Tsunami Disaster Resilience (RAPSODI)Euro-Japan Collaboration

Sarıgerme Bölgesinde 17 Ekim 2013 Tarihinde Oluşan Hortum Ve Bölgeye Etkileri

Sedimentation And Erosion Problems Of Yakakent Fishery Harbor

Şekil Değiştiren Basamak Tipi Dalgakıran Örneği: Ordu Giresun Uluslararası Havalimanı

Shore Stabilization By Artificial Nourishment, A Case Study: A Coastal Erosion Problem In Side, Turkey

Sunum - Hidroelektrik Santraller; Enerji Ve Su Hakkı

Sustainable Approach To Dredging For The Bosphorus Immersed Tube Tunnel Crossing In Istanbul

Tarama Malzemesi Kullanımı İle Gerçekleştirilen Örnek Projeler

Tasarım Derinliğinin Taş Dolgu Dalgakıranların Koruma Tabakasının Tasarımına Etkisi

The Bodrum Kos Earthquake and the associated tsunami

Tsunami Forecast Modeling Development For Turkish Coastlines

Türkiye Kıyıları İçin Tsunami Erken Uyarı Sistemi Altyapısı

Two-Dimensional Depth-Averaged Beach Evolution Modeling: Case Study of the Kızılırmak River Mouth, Turkey

Yapay Besleme İle Kıyı Dengelenmesi, Örnek Uygulama: Bir Kıyı Aşınımı Sorunu, Side, Türkiye

Top